home / Over ons

Over ons

INC Centrum Arbeid & Gezondheid is al vele jaren actief op het terrein van arbeidsreintegratie, coaching en training. De diensten omvatten de terreinen van whiplash, stress en burn-out, loopbaanproblematiek en training Positieve Gezondheid. Kenmerkend voor onze benadering is dat we maatwerk leveren waarbij kenmerken als openheid, betrokkenheid met humor, verhelderende communicatie en oplossingsgerichtheid centraal staan.


Ons centrale motto is:

Maak jezelf sterk!

Missie, visie en kernwaarden

Missie

INC kiest voor het leveren van maatwerk om op verantwoorde wijze de kwaliteit van leven van werkers te verbeteren.

Visie

INC denkt in mogelijkheden en niet in beperkingen. Die benadering biedt ruimte om te groeien en te ontwikkelen.

Kernwaarden

We willen graag een betrouwbare partner zijn om de beste oplossingen te vinden voor gerezen hulpvragen. Daarvoor zoeken we verbinding, leveren maatwerk en werken aan veerkracht en dus herstel.

 

Maak jezelf sterk!

Veerkracht

Ieder mens kan mentaal of fysiek in een situatie komen dat je minder weerbaar bent. Dat vraagt een duidelijke analyse van de ontstane situatie en een duidelijk plan van aanpak. In die aanpak kan achtereenvolgens de mens zelf, het thuisfront, het team en de organisatie worden betrokken. De kracht ligt in het zelf weerbaar worden. Het werken aan emotionele stabiliteit, optimisme, sociale vaardigheden en zelfreflectie maken deel uit van je persoonlijk plan. Als het om werk gaat, is het belangrijk om je persoonlijke effectiviteit op het werk te versterken. Dat betekent het verkennen van het werkveld, waarbij je jouw eigen takenpakket en functie nader beschouwt. Ook het zoeken van antwoorden op de vragen rond motivatie, inspiratie, visie op werk en samenwerking kunnen verhelderend werken. Zeker als je die naast jouw persoonlijke waarden en verwachtingen legt. En dan volgt de afstemming op de missie en doelstellingen van de organisatie.