home / Visie-op-reintegratie

Visie-op-reintegratie

Zowel fysieke als mentale klachten kunnen de balans in het leven verstoren. Ernstige rug- of nekklachten welke al of niet operatief zijn behandeld, kunnen een belangrijke invloed op je kwaliteit van leven uitoefenen. En dat geldt ook voor een situatie na corona, een operatie of bij andere ingrijpende aandoeningen. Beperkingen in het dagelijks leven, in sport, hobby en zeker arbeid hebben invloed op je levensplezier.
Dat is ook aan de orde als je wilt terugkeren naar je werk na mentale problematiek. Na een lange periode van herstel bij PTSS bijvoorbeeld is een goed doordacht en uitgebalanceerd plan van groot belang. Iedere werknemer is gebaat bij een eigen visie op reintegratie; als onafhankelijk adviseur kunnen wij je behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van een eigen visie. Ook een juiste verwoording van die visie helpt je om misverstanden te voorkomen. En het voeren van het goede gesprek hoort er ook bij.

Visie-op-reintegratie

Herstel vergt een juiste balans tussen werkactiviteiten en voldoende aandacht voor privé.  Daarom is een goede inventarisatie van de activiteiten in het dagelijks leven belangrijk naast de inventarisatie van de functie die iemand uitoefent. Een beeld van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is een waardevol instrument om tot een adequaat advies te komen voor een herstelprogramma.

Dus is een afgewogen reintegratie-arbeidsplan noodzakelijk. Na de uitgebreide inventarisatie wordt met jou een persoonlijk plan opgesteld. Samen met jou worden de doelen bepaald en de route waarlangs de doelen worden behaald. Natuurlijk is een op maat gesneden plan noodzakelijk.

Dan is persoonlijke begeleiding door een zeer ervaren, multidisciplinair opgeleide professional van belang. Je kunt beginnen met eigen visie-op-reintegratie; tenslotte bepaalt het vertrouwen dat jij hebt in het plan sterk de mate van resultaat.