home / Visie-op-reintegratie

Visie-op-reintegratie

Zowel fysieke als mentale klachten kunnen de balans in het leven verstoren. Ernstige rug- of nekklachten welke al of niet operatief zijn benaderd, kunnen een belangrijke invloed op iemands leven uitoefenen. Ten eerste wordt de kwaliteit van leven van jou duidelijk beïnvloed. En dat geldt ook voor een situatie na corona, een operatie of bij andere ingrijpende aandoeningen. Beperkingen in het dagelijks leven, in sport, hobby en zeker arbeid hebben invloed op je levensplezier.
Dat geldt ook als je wilt terugkeren naar je werk na mentale problematiek. Iedere werknemer is gebaat bij een eigen visie op reintegratie; als onafhankelijk adviseur kan ik behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van een eigen visie. Ook een juiste verwoording van die visie helpt je om misverstanden te voorkomen.

Visie-op-reintegratie

Herstel vergt een juiste balans tussen werkactiviteiten en voldoende aandacht voor privé.  Daarom is een goede inventarisatie van de activiteiten in het dagelijks leven belangrijk naast de inventarisatie van de functie die iemand uitoefent. Een beeld van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is een waardevol instrument om tot een adequaat advies te komen voor een herstelprogramma.

Dus is een afgewogen reintegratie-arbeidsplan noodzakelijk. Na de uitgebreide inventarisatie wordt met jou een persoonlijk plan opgesteld. Samen met jou worden de doelen bepaald en de route waarlangs de doelen worden behaald.

Dan is persoonlijke begeleiding door een zeer ervaren, multidisciplinair opgeleide professional van belang. Je kunt beginnen met eigen visie-op-reintegratie; tenslotte bepaalt het vertrouwen dat jij hebt in het plan sterk de mate van resultaat.

Kees Lanser MHD, die opleidingen achter de rug heeft van fysiotherapeut, manueeltherapeut, ergonoom, stress- en reintegratiedeskundige alsmede coach, is een sparringpartner in het proces van jouw reintegratie. De combinatie van beschreven kennisgebieden maakt het mogelijk in je herstelfase integraal advies te krijgen. Daarnaast brengt hij zijn ervaring mee als voormalig directeur van een arbodienst.