home / Training Positieve Gezondheid

Training Positieve Gezondheid

Training Positieve Gezondheid

Introductieworkshop

In de workshop maak je kennis met datgene wat positieve gezondheid betekent. In een programma van 2 uur krijg je goed inzicht wat nu bedoeld wordt met Positieve Gezondheid. Het betekent persoonsgerichte zorg leren toepassen. Het gaat om het voeren van het andere gesprek.

Na de sessie kan je al een start maken met het praktisch toepassen.

Daarnaast is ook een lezing van 1 uur mogelijk.

Training Positieve Gezondheid

In de training krijg je handvatten aangereikt om mensen inzicht te geven in positieve gezondheid.

De inhoud van de training is met name praktisch gericht omdat uit onderzoek is gebleken dat door nieuwe vaardigheden direct in de praktijk te trainen het leereffect het grootst is. En de verkregen feedback tijdens de training werkt ook stimulerend. Samen werken aan zelfregie en veerkracht verrijkt de zorg van en voor mensen.

Programma.

Het programma omvat groepsbijeenkomsten en individuele coaching in de praktijk. In de bijeenkomsten worden instrumenten en methodieken gepresenteerd en je kunt direct oefenen.

Bij het oefenen in de praktijk wordt feedback gegeven door een ervaren coach. Die kan plaatsvinden in de vorm van geluids- en beeldopnamen of aanwezigheid van de coach bij het gesprek.

Voor het doorgeven van de principes van Positieve Gezondheid wordt aan de deelnemers gevraagd in de tussentijd te oefenen. In de volgende groepsbijeenkomst kunnen de ervaringen worden uitgewisseld en kan het leerproces worden voortgezet.

Op maat gesneden

Het is mogelijk om een programma op maat in te richten. Een eerste mogelijkheid is de training van 3 groepsbijeenkomsten verdeeld over 3 dagen.( 5 dagdelen). De tweede mogelijkheid is een viertal groepsbijeenkomsten van 2,5 uur; deze mogelijkheid geeft ruimte om in 4 dagdelen te trainen, waardoor het tijdbeslag anders ligt. Aansluitend kan je enige coachingsgesprekken voeren, zodat ook de borging van het de nieuwe aanpak met het andere gesprek plaatsvindt.

Persoonlijke training

Deze vorm van training begint met een intakegesprek om een optimale afstemming te krijgen omtrent het concept Positieve Gezondheid en daarbij behorende – coachende- gespreksvoering.

In deze persoonlijke training wordt aandacht besteed aan de volgende items.

  • Hoe was je ervaring om het Spinnenweb in te vullen?
  • Wat sprong het meest in het oog?
  • Wat is het belangrijkst voor je?
  • Wil je iets veranderen en zo ja wat?
  • Welke eerste stap ga je nemen op weg naar verandering?
  • Hoe ga je dat aanpakken? Kan je alles zelf doen of heb je steun van anderen nodig?
  • Hoe groot is je vertrouwen erin dat het gaat lukken? Scoor op een schaal van 1-10. Wat maakt dat je dit cijfer geeft?

Dan vraag je aan 5-7 personen om het Spinnenweb Positieve Gezondheid in te vullen om vervolgens het gesprek aan te gaan waarin je hen coacht. Je maakt zelf de keuze voor de cliënt/patiënt die je uitnodigt voor het gesprek.

De feedback

Van de gesprekken met de patiënten/cliënten worden geluidsopnamen gemaakt. ( na toestemming van de patiënt). In een paar coachingsgesprekken geeft  de coach feedback op de gevoerde gesprekken aan de hand van de gemaakte opname van een gesprek.