home / Training Positieve Gezondheid

Training Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid omschrijft gezondheid als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven (Huber). De zes dimensies van positieve gezondheid omvatten: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Het betekent ook dat we samen kijken hoe je in het leven staat ook als je aanloopt tegen beperkingen.

Training Positieve Gezondheid

Persoonlijke Training Positieve Gezondheid

In de training krijg je handvatten aangereikt om inzicht te verwerven in positieve gezondheid.

Samen werken aan zelfregie en veerkracht verrijkt je. Zingeving krijgt bijvoorbeeld een plaats in je  opvatting over gezondheid.                                                                                                             

Programma.

Het programma omvat individuele coaching in de praktijk. In de gesprekken worden instrumenten en methodieken gepresenteerd en je kunt direct oefenen.

Persoonlijke training

Deze vorm van training begint met een intakegesprek om een optimale afstemming te krijgen omtrent het concept Positieve Gezondheid en daarbij behorende – coachende- gespreksvoering.

In deze persoonlijke training wordt aandacht besteed aan de volgende items.

  • Hoe was je ervaring om het Spinnenweb in te vullen?
  • Wat sprong het meest in het oog?
  • Wat is het belangrijkst voor je?
  • Wil je iets veranderen en zo ja wat?
  • Welke eerste stap ga je nemen op weg naar verandering?
  • Hoe ga je dat aanpakken? Kan je alles zelf doen of heb je steun van anderen nodig?
  • Hoe groot is je vertrouwen erin dat het gaat lukken? Scoor op een schaal van 1-10. Wat maakt dat je dit cijfer geeft?