home / Whiplash

Whiplash

Klachten na een verkeerstrauma komen frequent voor. Vaak treedt herstel op maar in een aantal gevallen blijven klachten bestaan. INC Centrum Arbeid & Gezondheid verzorgt training en coaching om beter met je klachten om te gaan en om weer terug te keren naar arbeid. In de loop der jaren hebben we 1000 cliënten gezien, waardoor er een ruime expertise aanwezig is.

Whiplash

Whiplashklachten.

 

Klachten na een whiplashongeval kunnen voor vaak onbegrepen klachten zorgen en voor beperkingen in activiteiten zoals onder meer arbeid. Een juiste aanpak vanaf het eerste begin is van belang.

Het multidisciplinair programma van  INC Centrum Arbeid & Gezondheid omvat voorlichting en advies, bewegingstraining, ergonomie, stressmanagement, communicatietraining en arbeids -reïntegratie. Het programma duurt 10-12 weken.

Het multidisciplinaire programma wordt alleen uitgevoerd in Nieuw-Vennep; na overleg kan het volgen van het programma in Hardinxveld-Giessendam plaatsvinden.

Daarnaast voeren we een compact programma van 10 sessies uit, zodat het tijdsbeslag minder is dan bij een intensieve training en er in de eigen omgeving een deel kan worden uitgevoerd. Coaching en  het leren omgaan met de klachten staat in dit programma centraal; zelf de regie over je leven weer oppakken samen met het verhogen van je veerkracht; dat wordt dan de uitdaging. Daarnaast vindt begeleiding plaats om weer aan de slag te gaan op je werk.

Indien je een programma wilt volgen dan kan eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Aan de hand van dit gesprek kan een uitgebreide intake plaatsvinden. In de rapportage volgt een aanbeveling voor het te volgen programma. Uiteraard wordt het programma met de aanbevelingen eerst met je besproken.

Voordat de training begint, worden met je de doelstellingen van het programma vastgesteld; daarin speelt arbeid ook een rol. Echter ook je functioneren in het dagelijks leven verdient verbetering. Een belangrijke doelstelling van INC Centrum Arbeid & Gezondheid is herstel van de energiebalans zowel op lichamelijk als mentaal gebied. Het realiseren van deze doelstelling leidt tot de mogelijkheid van werkhervatting.

 

Voor verdere informatie kun je contact met ons opnemen en een vrijblijvende afspraak maken.