home / Whiplash

Whiplash

Klachten na een verkeerstrauma komen frequent voor. INC Centrum Arbeid & Gezondheid verzorgt training en coaching om beter met je klachten om te gaan en om weer terug te keren naar arbeid. In de loop der jaren hebben we 1000 cliënten gezien, waardoor er een zeer ruime expertise aanwezig is. Dat geldt voor als je in loondienst werkt, of als je als ZZP-er werkzaam bent.

Whiplash

Whiplashklachten.

Klachten na een whiplashongeval kunnen voor vaak onbegrepen klachten zorgen en voor beperkingen in activiteiten zoals onder meer arbeid. Een juiste aanpak voor jou vanaf het eerste begin is van belang.

We bieden een compact programma van 10 sessies aan, zodat het tijdsbeslag minder is dan bij een intensieve training en er in je eigen omgeving een deel kan worden uitgevoerd. Het programma omvat voorlichting en advies, bewegingstraining, ergonomie, stressmanagement, communicatietraining. Daarnaast is optioneel een module arbeidsreintegratie mogelijk. Coaching en  het leren omgaan met de klachten staat in dit programma centraal.  Zelf de regie over je leven weer oppakken samen met het verhogen van je veerkracht; dat wordt de uitdaging.

En verder bieden we maatwerkprogramma’s aan. Persoonlijke afstemming op je behoeften en mogelijkheden openen de poort naar de toekomst!

Energiemanagement  in al zijn facetten vormt de kern. Tenslotte wil je weer met zin en optimale conditie leven!

In de module arbeidsreintegratie vindt begeleiding plaats om weer aan de slag te gaan op je werk.

Indien je een programma wilt volgen dan kan eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Aan de hand van dit gesprek kan een uitgebreide intake plaatsvinden. In de rapportage volgt een aanbeveling voor het te volgen programma. Uiteraard wordt het programma met de aanbevelingen eerst met je besproken.

Voordat de training begint, worden met je de doelstellingen van het programma vastgesteld; daarin speelt arbeid ook een rol. Echter ook je functioneren in het dagelijks leven verdient verbetering. Een belangrijke doelstelling van INC Centrum Arbeid & Gezondheid is herstel van de energiebalans zowel op lichamelijk als mentaal gebied. Het realiseren van deze doelstelling leidt tot de mogelijkheid van werkhervatting. Juist ook bij de ZZP-er is vaak de beschikbare tijd voor een training belangrijk omdat vaak het werk moet doorgaan.

Dit programma kan ook op een coachingslokatie in Zuid-Holland, Utrecht, Den Bosch en Gelderland worden aangeboden.

Voor verdere informatie kun je contact met opnemen met Kees Lanser, whiplashexpert en een vrijblijvende afspraak maken.