home / Loopbaancoaching-ontwikkeladvies

Loopbaancoaching-ontwikkeladvies

Loopbaancoaching in de vorm van een ontwikkeladvies maakt duidelijk welke kansen er op basis van jouw persoonlijke drijfveren en competenties zijn.

Loopbaancoaching-ontwikkeladvies

Ontwikkeladvies kosteloos? 50.000 trajecten die per 1 december beschikbaar waren, zijn reeds uitgegeven! 

Ben je tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd? Dan kon je vanaf 1 december 2020 kosteloos gebruik maken van een ontwikkeladviestraject bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Die geeft je zicht op jouw kansen op de arbeidsmarkt en helpt je zo nodig bij het kiezen van passende (bij)scholing. En zo nodig komen ook tips bij het zoeken en solliciteren naar ander werk aan de orde.

De subsidiepot is helaas leeg op dit moment, maar er is ook maatwerk mogelijk; samen kunnen we bespreken wat mogelijk en haalbaar is. Een goed advies is zeker zinvol.

Wat is het doel van het ontwikkeladvies?

Het doel van het Ontwikkeladvies is om mensen in de gelegenheid te stellen zich te (her)oriënteren op de arbeidsmarkt en om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zeker in deze tijd van crisis met grote gevolgen op de arbeidsmarkt, is duidelijk geworden hoe belangrijk het is om je bezig te houden met je (loopbaan)ontwikkeling en actief te zijn op de arbeidsmarkt.

Voor wie is het ontwikkeladvies bedoeld?

Iedereen tussen 18 jaar en 67 jaar die wil nadenken over zijn/haar toekomst kan gebruik maken van het ontwikkeladvies.

Het advies is ook bedoeld voor zelfstandige ondernemers.( inclusief zzp’ers).

Wat is een ontwikkeladvies en hoe ziet het traject eruit?

Het ontwikkeladvies is een persoonlijk adviestraject. Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van je huidige werk, je competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden.

Na een kennismakingsgesprek vindt er een arbeidsmarktscan plaats. Hierin wordt je positie op de arbeidsmarkt in kaart gebracht. Dan volgen de gesprekken die minimaal 4 uur duren. Er wordt een ontwikkelplan op maat gemaakt. Daarin staan concrete acties beschreven die je op korte of lange termijn kunt nemen. En de loopbaancoach maakt je duidelijk waar je terecht kunt voor ondersteuning bij de uitvoering van je plan.

Je kunt nu ook zelf het initiatief nemen om een gesprek aan te vragen. Bel Kees Lanser MHD (06 21 58 29 72) en laat je voorlichten over deze bijzondere vorm van coaching.

We kunnen gebruik maken van videobellen.