home / Loopbaancoaching

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching in de vorm van een ontwikkeladvies maakt duidelijk welke kansen er op basis van jouw persoonlijke drijfveren en competenties zijn.

Loopbaancoaching

Wat is het doel van het ontwikkeladvies?

Het doel van een ontwikkeladvies is om je in de gelegenheid te stellen zich te (her)oriënteren op de arbeidsmarkt en om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zeker in deze tijd van crisis met grote gevolgen op de arbeidsmarkt, is duidelijk geworden hoe belangrijk het is om je bezig te houden met je (loopbaan)ontwikkeling en actief te zijn op de arbeidsmarkt.

Voor wie is het ontwikkeladvies bedoeld?

Iedereen tussen 18 jaar en 67 jaar die wil nadenken over zijn of haar toekomst.

Het advies is ook bedoeld voor zelfstandige ondernemers (inclusief zzp’ers).

Wat is een ontwikkeladvies en hoe ziet het traject eruit?

Het ontwikkeladvies is een persoonlijk adviestraject wat je loopbaan betreft. Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van je huidige werk, je competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden.

Na een kennismakingsgesprek maken we een goede analyse; daarbij kunnen vragenlijsten een goed beeld geven van je persoonlijke eigenschappen, zoals de BIG FIVE. Dan volgen 4 gesprekken, nadat we een ontwikkelplan op maat gemaakt hebben. Daarin staan concrete acties beschreven die je op korte of lange termijn kunt nemen. En de loopbaancoach maakt je duidelijk waar je terecht kunt voor ondersteuning bij de uitvoering van je plan.

Je kunt zelf het initiatief nemen om een gesprek aan te vragen. Bel Kees Lanser MHD (06 21 58 29 72) en laat je voorlichten over deze bijzondere vorm van coaching.