home / INC Centrum Arbeid & Gezondheid

INC Centrum Arbeid & Gezondheid

Positieve gezondheid!

INC Centrum Arbeid & Gezondheid werkt aan positieve gezondheid. Dat is een nieuw begrip van gezondheid waarbij niet de afwezigheid van ziekte de gezondheid bepaalt. Een mens is gezond indien hij beschikt over de veerkracht en zelfredzaamheid en de mogelijkheden om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

Als deze eigenschappen goed zijn ontwikkeld, dan kan je rekenen op goed functioneren in werk en privé.