home / Re-integratie-advisering

Re-integratie-advisering

Ernstige rug- of nekklachten welke al of niet operatief zijn benaderd, kunnen een belangrijke invloed op iemands leven uitoefenen. Ten eerste wordt de kwaliteit van leven van jou duidelijk beïnvloed. Verder hebben beperkingen in het dagelijks leven, in sport, hobby en zeker arbeid invloed op je levensplezier.
Dat geldt als je wilt terugkeren naar je werk na mentale problematiek.

Re-integratie-advisering

 

Of er nu wel of niet een operatie heeft plaatsgevonden, er treedt weer een periode op van re-integratie. Met name professionals die een hoog streefniveau hebben en een duidelijk ontwikkelingsplan voor hun carrière, lopen het risico bij verschillende professionals niet altijd even adequate adviezen te krijgen. Zeker als de carrière het nodige blijft eisen van de betrokkene, is een afgewogen advies welkom zo niet noodzakelijk.

 

Herstel vergt een juiste balans tussen werkactiviteiten en voldoende aandacht voor privé.  Daarom is een goede inventarisatie van de activiteiten in het dagelijks leven (ADL) belangrijk naast de inventarisatie van de functie die iemand uitoefent. Een beeld van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is een waardevol instrument om tot een adequaat advies te komen voor een herstelprogramma samen met de ADL- inventarisatie.

 

Niet alleen de fysieke en arbeidsfactoren maken deel uit van het totaalbeeld, zeker behoren daartoe persoonlijkheidsaspecten zoals doorzettingsvermogen, persoonlijke drive, perfectionisme, grenzeloosheid, altruïsme etc. Deze persoonlijkheidsaspecten spelen een grote rol in het herstelproces bij een stevig fysiek probleem. Als de periode van klachten langer dan 3 maanden, maar zeker meer dan 6 maanden duurt, dan zullen persoonlijkheidsaspecten een steeds grotere rol gaan spelen in het herstelproces.

Dus is een afgewogen reintegratie-arbeidsplan noodzakelijk. Na de uitgebreide inventarisatie wordt een persoonlijk plan opgesteld. Samen met jou worden de doelen bepaald en de route waarlangs de doelen worden behaald.

In het plan worden aspecten verwerkt als :

  • Fysiek herstelprogramma
  • Voorlichting omtrent de invloed van stress
  • Ergonomische voorlichting in brede zin
  • Mental coaching

In een periode van afgenomen weerstand is de mens nu eenmaal gevoeliger voor de invloeden van persoonlijkheidskarakteristieken. Door de combinatie van het fysieke en mentale elementen is de kans op herstel  met de minste restproblemen het grootst.

Daarom is persoonlijke begeleiding door een zeer ervaren, multidisciplinair opgeleide professional van belang.

Kees Lanser MHD, fysiotherapeut,/manueeltherapeut,/ergonoom/stress- en  re-integratiedeskundige is een sparringpartner in het proces van uw re-integratie. De combinatie van beschreven kennisgebieden maakt het mogelijk in uw herstelfase integraal advies te krijgen. Het  contact met 1 professional bespaart u veel tijd en moeite. Dat contact verloopt via face-to-facecontacten maar ook via e-mail, telefonisch of via beeldbellen. Het betekent dat internationaal werkende professionals ook in buitenland kunnen blijven communiceren met hun persoonlijke begeleider.