home / Politie – interventies gezondheid

Politie – interventies gezondheidPolitie - INC Centrum Arbeid & Gezondheid werkt aan positieve gezondheid. Een mens is gezond indien hij beschikt over de veerkracht en zelfredzaamheid en de mogelijkheden om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Met name die elementen zijn bij de politie duidelijk zichtbaar als belangrijke indicatoren van gezondheid. Naast de therapeutische elementen spelen wij juist in op deze duurzame aspecten bij de interventies qua gezondheid. . En de politiecoach zoomt in op functioneren en reintegratie.


Onderstaande centra hebben hun kennis en kunde gebundeld om de dienstverlening voor Psychopol en Fysiopol te optimaliseren.

We delen de volgende kenmerken:

  • Snelheid
  • Gerichtheid op verzuimbeperking
  • Integrale benadering
  • Adequate communicatie
  • Aandacht voor het individu

De samenwerkende centra bij INC Centrum Arbeid & Gezondheid hebben ruim 20 jaar ervaring met de interventies voor de politie. Wij zijn op de hoogte van de specifieke omstandigheden waaronder de diverse politiefunctionarissen hun functie uitoefenen. Door samenwerking met meerdere specialisten in Nederland wordt gezorgd voor snelle diagnostiek, behandeling, revalidatie en zo nodig operatief ingrijpen. Uit evaluatieonderzoeken en terugkoppeling na de medische testen blijkt dat naast de chronische blessures, vooral acute blessures een belangrijke reden zijn voor uitval bij de politie. Met de gebundelde kracht van kennis en ervaring zijn wij de adequate partner voor de verzuimteams.

 

  • Psychopol

Politiemedewerkers lopen risico in hun werk als het gaat om mentaal welzijn. De werkdruk ligt hoog en daarnaast zijn de taakeisen hoog. Meer dan de helft van de medewerkers heeft te maken met verbaal en fysiek geweld. Tevens vormt de belasting van ingrijpende gebeurtenissen in het dagelijks werk zoals dodelijke ongevallen , seksueel misbruik en misdrijven een duidelijk risico voor de mentale gezondheid .

Bij de Psychopolprogramma’s voeren we interventies uit bij stress en burn-out. Deze programma’s kunnen monodisciplinair en multidisciplinair worden uitgevoerd. Kern van deze programma’s is het verhogen van de mentale weerbaarheid mede door het trainen van veerkracht en zelfredzaamheid.

De duur van de programma’s varieert van 8 – 24 weken. De klanttevredenheid bedraagt 8,7.

  • Fysiopol

Politiemedewerkers hebben te maken met fysieke piekbelastingen in allerlei situaties. Er wordt dan veel van het lichaam gevergd. Bekend is dat klachten aan de wervelkolom en ledematen frequent voorkomen . Dan is ook een snelle diagnostiek en behandeling gewenst. Dat komt ten goede aan snelle inzetbaarheid en een laag ziekteverzuim.

Bij de Fysiopolprogramma’s wordt via een geprotocolleerde aanpak rug- en nekklachten, knie- en schouder behandeld. Circa 40% van de politiemensen meldt zich met dergelijke klachten bij de bedrijfsarts.  En mocht het nodig zijn dat fysieke en mentale klachten tegelijkertijd optreden dan kan een maatwerkprogramma worden ingezet. Daarin worden zowel fysieke als mentale klachten betrokken.

De duur van de programma’s varieert van 8- 18 weken. De klanttevredenheid bedraagt 8,5.

  1. Diagnostiek en interventies bij blessures

Niet alle klachten zijn structureel. Door de hoge eisen aan de fysieke conditie van de politieman/vrouw komen regelmatig blessures voor die de inzetbaarheid belemmeren. Dan zijn er de volgende mogelijkheden:

2.  Binnen 24 uur een afspraak op het sportmedisch centrum. Er bestaat samenwerking met meerdere ziekenhuizen voor snelle (aanvullende)diagnostiek  van blessures.

3.  Snelle behandeling door specialisten op het bewegingsgebied zoals fysiotherapeut, manueeltherapeut.

4. Overige diensten

a. Adequate wachtlijstbemiddeling. Door directe contacten met orthopedisch chirurgen en sportartsen is het mogelijk om de wachttijden significant te beperken.

b. Slaapstoornissen. Bij onregelmatige en piketdiensten wordt vaak een extra beroep gedaan op de alertheid van mensen.  Door contacten met het slaap/waakcentrum kunnen functionarissen met slaapstoornissen geholpen worden.

COACHING

Regelmatig komt het voor dat coaching ingezet wordt omdat het functioneren van een politiefunctionaris hapert. Krachtige coaching levert snel resultaat op. Een snelle analyse van de oorzaken van het minder functioneren biedt de basis voor adequate actie. Bel politiecoach Kees Lanser voor nadere informatie (06 21 58 29 72).

Procedure.

Met ingang van 1 januari 2019 is Sport Medisch Centrum Papendal het centrale aanspreekpunt ; na aanmelding via het aanvraagformulier dat op de website      ( www.pzp.nl/zorgadvies/zorg-regelen/re-integratie/) staat, wordt een afspraak gemaakt binnen 24 uur. Wat Fysiopol en Psychopol betreft, volgen we de procedure zoals die door CZ is beschreven. Wat de overige diensten betreft, wordt eveneens met dezelfde snelheid een afspraak gemaakt.

Uw partners in inzetbaarheid:

INC Centrum Arbeid & Gezondheid – Rotterdam / Midden-Nederland

                                                     0184- 63 01 60

algemeen e-mailadres:  fysiopol@smcp.nl

Sport Medisch Centrum Papendal – Oost-Nederland – Midden Nederland

                                                     088- 088 1300

Verheul & Weerman Gezondheidsmanagement – Amsterdam – Den Haag

                                                     0252- 62 06 00

 

U kunt zelf contact opnemen met de bedrijfsarts – zie de website www.pzp.nl hoe je je kunt aanmelden via bedrijfsarts of leidinggevende.

Aanmelding INC algemeen Nationale Politie